Regulamin

busy z polski

Busy z Polski i Holandii – Regulamin
POTWIERDZENIEM PRZEJAZDU JEST SMS ZWROTNY Z POTWIERDZENIEM REZERWACJI OD NASZEJ FIRMY.

1. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu jak również numeru telefonu przez pasażera.

3. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować.

Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu jak również za późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu busem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.

5. Pasażer zobowiązany jest do:
– posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
– oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
– stosowania się do zaleceń kierowcy
– okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
– podania dokładnego adresu docelowego
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
– przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu jak również spożywania napojów alkoholowych.

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi jak również pozostałym pasażerom.

8. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

9. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

Oprócz tego przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane jak również z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.

10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów jak również niebezpiecznych dla współpasażerów.

11. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. Jak również przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny. Oraz prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego. Przewoźnik ma prawo również do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.

Więcej informacji na stronie  www.przewozyconnect.pl

busy z polski
busy z polski