Regulamin

Busy z Polski i Holandii – Regulamin
POTWIERDZENIEM PRZEJAZDU JEST SMS ZWROTNY Z POTWIERDZENIEM REZERWACJI OD NASZEJ FIRMY.

1. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce

2. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera

3. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować. Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu busem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów

5. Pasażer zobowiązany jest do:
– posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
– oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
– stosowania się do zaleceń kierowcy
– okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
– podania dokładnego adresu docelowego
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
– przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom

8. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca.Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

9. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży

10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów

11. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.

busy z polski
busy z polski